موقعیت شما : صفحه اصلی / میزخدمت / مشاهده برنامه خاموشی‌های از پیش تعیین شده برق
مشاهده برنامه خاموشی‌های از پیش تعیین شده برق
اطلاعات ورودی
*
*
*

اطلاعات خروجی
تاریخ ثبتنام ثبت کنندهدلیل ثبتتاریخساعتنشانی
محتوا
نظرسنجی

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش پاسخ کیفی خود را نسبت به پرسش های تعریف شده بیان فرمایید.

*
*

مشارکت

کاربر گرامی، شما می توانید در این بخش در جهت ارائه خدمت شایسته تر، ایده ها و راهکارهای جدید خود را ارسال نمایید.

*